Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2018

Publisert 11.09.2019     Sist endret 11.09.2019

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2018 ble det analysert 1155 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske og fra EU-området. Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 25 prøver (2,2 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i prøver av norske næringsmidler.

Hva undersøkte vi:1155 prøver av ferske, fryste og prosesserte matvarer.
Tidsrom:

2018.

Hva lette vi etter:Rester av 350 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.
Hva fant vi:

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

  • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 72 % av prøvene, hvorav 2,8 % (10 prøver) hadde funn over grenseverdi. Av disse ble seks av prøvene betegnet som overskridelser.
  • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 81 %, hvorav én prøve viste funn over grenseverdi.
  • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 % av prøvene, hvorav 1,9 % (9 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var syv prøver overskridelser.
  • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 50 % av prøvene, hvorav en prøve inneholdt funn over grenseverdi, som også ble betegnet som en overskridelse.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner