Rapport

Stabilt nitratinnhold i salat og spinat

Publisert 31.03.2014     Sist endret 31.03.2014
Salat i jorden på en gård
Salat og spinat er blant de største kildene til nitrat i kostholdet.  Foto: Mattilsynet

Salat og spinat som omsettes i Norge har stort sett nitratinnhold under de fastsatte grenseverdiene. Det viser Mattilsynets overvåkningsprogram for 2013.

Kun én av 68 stikkprøver hadde for høyt nitratinnhold. Nitratinnholdet i stikkprøver av salat og spinat har vært relativt stabilt de siste årene. 

Grenseverdier for nitratinnhold  i salat og spinat er satt for å begrense nitratinntak gjennom maten. Det er usikkerhet rundt helsefaren ved å spise mat med høyt nitratinnhold, men likevel faglig enighet om at nitrattilførsel gjennom kosthold bør begrenses. Grønnsaksvekster som salat, rot- og knollvekster bidrar mest til inntaket av nitrat.

En prøve av rød lollo salat hadde nitratinnhold høyere enn grenseverdien. Ved korreksjon for analyseusikkerhet lå også denne salaten under grenseverdi. Det ble ikke funnet nitratinnhold over grenseverdiene for spinat, ruccula, crispi/vestfoldsalat eller rapidsalat.

Årets resultater viser at de fleste produktene på markedet har nitratinnhold under fastsatte grenseverdier. Innholdet av nitrat i stikkprøver av salat og spinat varierer noe fra år til år, men innholdet har vært relativt stabilt de siste årene. Antall stikkprøver med nitratinnhold over EUs grenseverdier er derimot redusert etter at grenseverdiene ble økt i 2012. Fra 2012 har Norge hatt samme grenseverdier for nitratinnhold i salat og spinat som EU og de nye grenseverdiene er bedre tilpasset salatproduksjon i Norge.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Anne Bøen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 57.


Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Anne Bøen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 57.