Vann

Publisert 29.05.2012     Sist endret 31.01.2013

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystem, godkjenner vannbehandlingsprodukter og utarbeider forskrifter og veiledere. Mattilsynet arbeider også nært med andre myndigheter for å oppnå en god vannforvaltning.