Kunngjøring

Nye regler for merking av parfymeallergener samt endringer i reguleringen av CMR-stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter

Publisert 13.11.2023     Sist endret 13.11.2023

Listen over eksisterende merkepliktige parfymeallergener utvides med 56 ekstra duftstoffer. Stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer jf. delegert forordning (EU) 2022/692 vil inkluderes i listen over forbudte stoffer (vedlegg II) i kosmetikkforskriften.

Regulering av parfymeallergener

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reglene for merking av parfymeallergener i kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene er:

  • Listen over eksisterende 24 merkepliktige parfymeallergener utvides med 56 ekstra duftstoffer som må spesifiseres i ingredienslisten når konsentrasjonen deres overstiger angitte konsentrasjonsgrenser; det vil si totalt 80 merkepliktige parfymeallergener.
  • Oppdatering av navn for enkelte parfymeallergener jf. navneendring i forbindelse med siste versjon av ordlisten over kosmetikkingredienser
  • Duftstoffer, slik som prehaptener og prohaptener, som kan omdannes til kjente kontaktallergener via luftoksidasjon eller bioaktivering, vil bli underlagt de samme restriksjoner og regulatoriske krav som andre parfymeallergener.
  • Oppdatering av enkelte oppføringer av parfymeallergener med tanke på CAS og EC numre samt legge til isomerer.

Regulering av CMR-stoffer

Dette er den femte årlige oppdateringen («omnibus VI») av den såkalte omnibus reguleringen av stoffer med harmonisert klassifisering som karsinogene, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (i.e. CMR-stoffer) i kosmetiske produkter. Alle aktuelle CMR- stoffer som er forbudt å bruke i kosmetiske produkter føres opp på forbudslisten i vedlegg II i kosmetikkforordningen og der det er relevant, utgår av listene over stoffer som er underlagt bruksbegrensninger i vedlegg III til VI. For CMR-stoffer med unntaksvis tillatelse, skal bruksbetingelsene fremgå av stofflistene i vedlegg III til VI ved at vedleggene oppdateres som relevant.

Denne forordningen omfatter stoffer klassifisert som CMR-stoffer ved delegert forordning (EU) 2022/692 («de relevante stoffene»). Delegert forordning (EU) 2022/692 vil gjelde fra 1. desember 2023.

Stoffene som er oppført i delegert forordning (EU) 2022/692 samt saltene av stoffet 2-etylheksansyre (CAS-nr. 149-57-5) legges til listen over forbudte stoffer (vedlegg II) i kosmetikkforskriften.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 30.10.2023 og er kunngjort i Norsk Lovtidend (lovdata.no)

Se også regelverksprosessene:

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for merking av parfymeallergener i kosmetiske produkter 

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for CMR-stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter

Fant du det du lette etter?