Bestilling av risikovurdering fra VKM om karanteneskadegjørere i avfall fra mottaksvirksomheter

Publisert 08.05.2017     Sist endret 11.05.2017

Virksomheter som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med rot, kan få karanteneskadegjørere inn til anlegget. Det er derfor viktig at slike virksomheter har risikoreduserende tiltak som hindrer at karanteneskadegjørere spres med avfallet.

I henhold til forskrift om plantehelse er det forbudt å introdusere og spre planteskadegjørerne som er listet i vedleggene 1 og 2 i forskriften. Mottaksvirksomheter skal melde sin virksomhet (aktivitet) til Mattilsynet, og de plikter å innføre og utøve internkontroll. Internkontrollen innebærer blant annet at virksomheten skal kartlegge risikoen for overtredelse av kravene i regelverket ut fra den aktiviteten virksomheten har og iverksette tiltak for å hindre spredning av karanteneskadegjørere fra anlegget.

Mattilsynet vil bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) av effekten av risikoreduserende tiltak. Utkast til bestilling sendes herved på høring.

Risikovurderingen vil bli brukt til å utvikle Mattilsynets tilsyn med og veiledning til mottaksvirksomheter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM om vurdering av effekten av risikoreduserende tiltak for å hindre spredning av karanteneskadegjørere.

 

Høringsfrist 22.05.2017

Last ned saksdokumentasjon

Vedlegg 1 bestilling mottaksvirksomheter illustrasjon avfallsfraksjoner
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 88 43