Endring av aromaforskriften: Fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec-2-trans-enal fra unionslisten (høringsfrist 28. september 2017)


Publisert 16.08.2017 | Sist endret 16.08.2017

EU-kommisjonen har fastsatt en rettsakt som fjerner 4,5-epoksydec-2-trans-enal fra unionslisten til aromaregelverket. Grunnen til at denne aromaen fjernes, er at den kan være genotoksisk.

Rettsaktene vil først bli gjennomført i norsk rett etter at den er innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen. Endringsforskriften høres derfor med forbehold om den videre EØS-prosessen.

Ettersom forordningen som sendes på høring allerede er fastsatt i EU, er det på dette tidspunktet ingen muligheter til å kunne påvirke bestemmelsene i forordningen. Høring gjennomføres i slike sammenhenger hovedsakelig av informasjonshensyn.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender foreslått endring i unionslisten for aromastoffer på høring.

 

Høringsfrist 28.09.2017
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 20.09.2017

Høringssvar

Sammenstilling og vurdering av høringssvar

 
Fastsettelse av forskrift

Opplysningene kommer når forskrift blir vedtatt.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00