Regelverksprosess

Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner, Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert 27.03.2019     Sist endret 04.04.2019

I oktober 2018 ble det påvist PD forårsaket av subtypen SAV3 på lokalitet 33937 Nørholmen i Smøla kommune. I desember 2018 ble det påvist PD-SAV3 på lokalitet 10223 Bremnessvaet i samme kommune. Lokalitetene Nørholmen og Bremnessvaet drives av Mowi Norway AS.

Med bakgrunn i SAV3-utbruddene i området, foreslår Mattilsynet å opprette en kontrollområdeforskrift bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag fylker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Forskriftsutkastet foreslår opprettet en kontrollområdeforskrift for pankreassykdom (PD) i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner, Møre og Romsdal og Trøndelag.
  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD), og hindre at PD-SAV3 etablerer seg i området ved hjelp av smittebegrensende tiltak og samordnet brakklegging.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og overvåkingssone nord og sør for bekjempelsessonen.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smitte ut fra området.

I vedlagte kart er bekjempelsessonene merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

Frist for innspill settes til utgangen av tirsdag 2. april 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 02.04.2019
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for PD i Møre og Romsdal og Trøndelag

 

 04.04.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.