Revisjon av holdforskriftene for storfe, svin, sau og geit

Publisert 02.01.2013     Sist endret 04.09.2018

Mattilsynet reviderer forskriftene om storfe, svin, sau og geit. Målet er å forbedre formuleringene og strukturen i forskriftene med tydelige krav som er praktiske og fremtidsrettete. Vi tar sikte på å foreslå en felles forskrift for de fire dyreartene med flere generelle enn artsspesifikke bestemmelser. Vi foreslår også mindre endringer av forskrift om velferd for produksjonsdyr.

Bakgrunnen for revisjonen er utviklingen i husdyrholdet siden forskriftene ble vedtatt. Mattilsynet har også fått tilbakemeldinger om uklarheter i regelverket. Mattilsynets regelryddeprosjekt pekte dessuten på behov for bedre harmonisering av disse forskriftene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet ber om innspill om behov for endringer i holdforskriftene

 

Frist 10.04.2013
Mattilsynet går gjennom innspillene og forskriftene

 

Våren og høsten 2013 
Mattilsynet utvikler et utkast til ny forskrift om hold av storfe, svin, sau og geit.

 

Våren 2017 
Mattilsynet har sendt forslag til Landbruks- og matdepartementet

 

Juli 2018 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Per Helge Seltveit, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, tlf.: 22 77 88 13