Smilefjestilsyn i 2023

Publisert 20.01.2023     Sist endret 20.01.2023

Smilefjestilsyn gjennomføres på restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. Ordningen er laget for at publikum skal kunne gjøre seg kjent med resultatet av Mattilsynets tilsyn før de velger spisested.

Dette ser vi etter

Smilefjestilsynet er et standardisert tilsyn som har 25 sjekkpunkter. Ikke alle punktene vil bli gjennomgått på hvert tilsyn, men forhold som krav til lokaler, forurensing av matvarer, kjøling og sporbarhet vil vi alltid se på. Over tid vil vi se på alle de sjekkpunktene som er relevante for hver virksomhet.

Dette bør dere være forberedt på

Normalt vil alle serveringssteder som er med i ordningen få tilsyn av oss årlig. Gjennom årene med pandemitiltak var aktiviteten redusert både for Mattilsynet og for serveringsstedene. Mange har opplevd at det har gått lengre tid enn forventet før de fikk besøk fra Mattilsynet. I 2023 vil vi fortsatt prioritere ned de virksomhetene som har best tilsynshistorikk, det vil si de som har fått smilefjes og ikke strekmunn eller surmunn, ved minst tre ordinære tilsynsbesøk i perioden 2018 til 2022. Disse virksomhetene vil i utgangspunktet ikke få tilsynsbesøk i 2023. Mattilsynet kan likevel komme på tilsyn hvis vi får bekymringsmeldinger, i forbindelse med matbårne utbrudd, eller hvis andre opplysninger gjør at vi vurderer det som viktig å følge opp.

Fant du det du lette etter?