Tilsyn

Publisert 25.09.2019     Sist endret 25.09.2019

Matloven og dyrevelferdsloven gir Mattilsynet tilsyns- og vedtaksmyndighet for alt som hører inn under kontrollforordningen. I tillegg gir kosmetikkloven, husdyravlsloven og planteforedlerloven ytterlige tilsyns- og vedtaksmyndighet.

Forvaltningsloven og offentleglova gir også viktige rammer for Mattilsynets myndighetsutøvelse.

Til deg som får tilsyn fra oss

Dersom du ikke er vant til at Mattilsynet kommer på tilsyn hos deg, kan det være mye nytt å forholde seg til. Du har både rettigheter og plikter i forbindelse med tilsynet, og du lurer kanskje på hva som vil skje når tilsynet er overstått. Inspektøren vil selvsagt gi deg nødvendige opplysninger i forbindelse med det aktuelle tilsynet. Vi har også utarbeidet et informasjonsark der du finner grunnleggende veiledning. 

Har du spørsmål, kan du kontakte ditt lokale Mattilsyn.

Fant du det du lette etter?