Planter og dyrking

Publisert 21.08.2012     Sist endret 17.02.2021

Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i 2021?

Samleside med informasjon over hva Mattilsynet vil legge vekt på i den offentlige kontrollen i 2021.

Når du velger et tema i listen under finner du regelverk, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer.

Eksport av planter mm.

Genmodifisering (GMO)

Gjødsel, jord og dyrkingsmedier

Import av planter mm.

Planteskadegjørere

Plantesorter

Plantevernmidler

Produksjon og omsetning av planter

Såvarer og annet formeringsmateriale

Tømmer, trelast og treemballasje

Økologisk landbruk