Planter og dyrking

Publisert 21.08.2012     Sist endret 28.08.2020

Koronavirusutbrudd: Dyrking og planter 

Når du velger et tema i listen under finner du regelverk, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer.

Plantehelseåret 2020

FN har utnevnt 2020 til det internasjonale plantehelseåret. Målet er økt global oppmerksomhet om plantehelse. God plantehelse er viktig både for mattrygghet og matsikkerhet globalt, og for bærekraftig skog- og landbruksproduksjon. Plantehelsen i Norge er god sammenlignet med andre europeiske land, men økende import av planter og planteprodukter gir økt risiko for spredning av nye alvorlige planteskadegjørere.

Les mer om plantehelseåret 2020 hos NIBIO.

Plantehelseåret 2020

Import av planter mm.

Eksport av planter mm.

Planteskadegjørere

Plantevernmidler

Produksjon og omsetning av planter

Såvarer og annet formeringsmateriale

Tømmer, trelast og treemballasje

Økologisk

Genmodifisering (GMO)

Gjødsel, jord og dyrkingsmedier

Plantesorter