Planter og dyrking

Publisert 21.08.2012     Sist endret 11.02.2019

Alle som jobber med planter har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen.

Når du velger et tema i listen under vil du finne selve regelverket, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer.

Import av planter mm.

Eksport av planter mm.

Planteskadegjørere

Plantevernmidler

Produksjon og omsetning av planter

Såvarer og annet formeringsmateriale

Tømmer, trelast og treemballasje

Økologisk

Genmodifisering (GMO)

Gjødsel, jord og dyrkingsmedier

Plantesorter