Regelverksutvikling

Mattilsynet arbeider kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nytt regelverk.

Det meste av regelverket bygger på rettsakter som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. På disse sidene finner du informasjon om regelverk som er under arbeid, helt fra forslagsstadiet og fram til regelverket blir gjeldende. 

Dokumenter fra eldre regelverksprosesser kan du søke opp på einnsyn.no.

Mattilsynet ønsker å utvikle et hensiktsmessig og brukervennlig regelverk. Vi ønsker innspill fra våre interessenter i regelverksprosessen, gjerne på et tidlig stadium, når muligheten til å påvirke er størst.

Slik er gangen i regelverksarbeidet

  • Møter, innspill, eventuelt nye møter
  • Ved behov bestiller Mattilsynet en risikovurdering
  • Forskriftsutkastet utarbeides og sendes på høring
  • Høringssvarene gjennomgås
  • Forskriften fastsettes og blir gjeldende
Velg tema
Høringer
Viser 15 regelverksprosesser
Publisert Tittel Høringsfrist
Høring - Endringer i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter - økologiske plantesorter mv.
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer - DON og T2/HT-2i mat
HØRING ENDRING AV ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFTEN – bestemmelse av sluttpunkt til produksjon av visse gjødsel og jordforbedringsmidler
Endringer i forskrift om plantevernmidler - om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler
HØRING – ØKOLOGI - Nye regler for produksjon og merking av økologiske produkter, og nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland
Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - hørings av forordning (EU) 2024/398
Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - høring av forordning (EU) 2024/398 (høringsfrist 26. april 2024)
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
Høring
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
Høring - Endringer i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann
Høring ny gjødselvareforskrift
Informasjon om fornying av plantehelseregelverket