Eksport av planter, frø og landbruksmaskiner

Publisert 19.12.2019     Sist endret 02.03.2021

På samme måte som våre innførselsbestemmelser stiller krav til plantehelse, møter norske eksportører av planter og plantedeler tilsvarende krav fra andre land.

Det stilles også krav ved eksport av brukte landbruksmaskiner, -kjøretøyer, -redskaper og -utstyr til EU

Mattilsynet utsteder sunnhetssertifikater eller reeksportsertifikater for sendinger til land som stiller krav om at sendingene skal være fulgt av slike sertifikater. Utstedelse av sertifikat forutsetter at Mattilsynet, på grunnlag av kontroller og undersøkelser, har funnet at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsekrav.

Søknad om plantesunnhetssertifikat skal skje via www.mattilsynet.no/MATS. Under gjeldende regelverk finner du en veileder som forklarer hva du må gjøre.

Mer om eksport av planter, frø og landbruksmaskiner

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Plantesunnhetssertifikat for eksportAltinn
Ny produksjon / omsetning av planter, planteproduksjon, trelast eller treeballasjeAltinn
Ny eksportør av planter og plantemateriale m.m.Altinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev