Faktaartikkel

Eksport av brukte skogs- og landbruksmaskiner, redskaper mv. til EU

Publisert 19.12.2019     Sist endret 13.01.2021

Hvis du skal eksportere maskiner, kjøretøyer, redskaper eller utstyr som har vært brukt til landbruks-, hagebruks- eller skogbruksformål til EU, stilles det krav til rengjøring og plantesunnhetssertifikat. Kravene gjelder for en rekke forskjellige maskiner, kjøretøyer, redskaper og utstyr.

Maskiner, kjøretøyer, redskaper og utstyr som er omfattet av kravene skal være rengjort og fri for jord- og planterester. Hensikten med de nye kravene er å redusere risikoen for at alvorlige planteskadegjørere følger med disse varene ved import fra alle land utenfor EU. Kravene ble innført 14. desember 2019.     

Kravet til plantesunnhetssertifikat gjelder ikke for maskiner, kjøretøyer, redskaper og utstyr som utelukkende har blitt brukt til annet formål, eksempelvis til snørydding eller i gruvedrift, steinbrudd, pukkverk eller i grustak. Dette må imidlertid være dokumentert av eksportør med en skriftlig erklæring om denne bruken som vedlegges utførselsdokumentene. Slike varer bør imidlertid også være rene. Varer i transitt gjennom EU trenger heller ikke sertifikat. Dersom varer omlastes i EU bør det følge med sertifikat utstedt til EU-landet som varen reeksporteres fra.                                                             

Hvordan skal det dokumenteres at kravene er oppfylt?

Et plantesunnhetssertifikat utstedt til plantehelsemyndigheten i importlandet skal dokumentere opprinnelsen til sendingen, og at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsekrav. I Norge er det Mattilsynet som utsteder plantesunnhetssertifikater. Det er en inspektør fra Mattilsynet som skal kontrollere sendingen, og som utsteder plantesunnhetssertifikat dersom kravene er oppfylt.

Hvor gjennomføres kontrollen?

Mattilsynet kan kreve at eksportør bringer sendinger til et sted som Mattilsynet finner hensiktsmessig for å kunne foreta nødvendig kontroll. Praktisk gjennomføring kan variere noe ut fra lokale forhold. Du bør derfor i god tid før eksport kontakte det lokale Mattilsynet for å få avklart hvordan kontroll gjennomføres.

Hvordan søker jeg om å få utstedt et plantesunnhetssertifikat?

Meldingen om plantesunnhetssertifikat skal skje via Mattilsynets skjematjenester.

Under gjeldende regelverk finner du en veileder som forklarer hva du må gjøre.

Meldingen må være kommet inn senest 2 virkedager før sendingen skal kontrolleres. På grunn av stor pågang av maskiner og utstyr som skal eksporteres, anbefaler vi sterkt at dere sender inn søknaden tidligere enn det.

Hva koster det å få utstedt et plantesunnhetssertifikat?

Det påløper et gebyr på kr. 465,- ved utstedelse av et plantesunnhetssertifikat. Dersom en inspektør fra Mattilsynet må reise ut fra kontorstedet for å foreta kontrollen, påløper et ekstragebyr på kr. 815,-. Dersom maskinen ikke er tilstrekkelig rengjort og vi må ut på ny inspeksjon påløper reisegebyr to ganger.

Ved fakturering påløper et administrasjonsgebyr på kr. 100,-.

Hvilke varer er omfattet av kravene?

Under posisjon 84 32 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Ploger, skålharver, fjærharver, jordfresere
 • Opprivere, ugrasrivere, kultivatorer, tromler luke-, hakke-, og hyppemaskiner
 • Så-, plante- og priklemaskiner
 • Gjødselspredere
 • Andre maskiner og apparater
 • Deler

Under posisjon 84 33 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Halm- høy- og fórpresser, herunder oppsamlingspresser
 • Slåmaskiner, herunder plenklippere
 • Skurtreskere
 • Høstemaskiner for rotgrønnsaker og knoller

Under posisjon 84 36 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Skogbruksmaskiner

Under posisjon 87 01 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Traktorer til landbruk-, hagebruks- og skogbruksformål
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner