Faktaartikkel

Eksport av brukte skogs- og landbruksmaskiner, redskaper mv. til EU

Publisert 19.12.2019     Sist endret 10.10.2023

Hvis du skal eksportere maskiner, kjøretøyer, redskaper eller utstyr som har vært brukt til landbruks-, hagebruks- eller skogbruksformål til EU, stilles det krav til rengjøring og plantesunnhetssertifikat. Kravene gjelder for en rekke forskjellige maskiner, kjøretøyer, redskaper og utstyr.

Maskiner, kjøretøyer, redskaper og utstyr som er omfattet av kravene skal ved import til EU være rengjort og fri for jord- og planterester, samt være fulgt av plantesunnhetssertifikat. Hensikten er å redusere risikoen for at alvorlige planteskadegjørere følger med disse varene ved import fra land utenfor EU. Kravene er fastsatt i Annex VII og Annex IX del A i Kommisjonens forordning 2019/2072 som trådte i kraft 14. desember 2019.

Mer veiledning om EUs importregler på området finnes på Jordbruksverkets nettsider, der det også er lagt ut informasjon på engelsk (Importing used agricultural or forestry machines or vehicles to Sweden and the EU)                                                 

Hvordan skal det dokumenteres at kravene er oppfylt?

Et plantesunnhetssertifikat utstedt til plantehelsemyndigheten i importlandet skal dokumentere opprinnelsen til sendingen, og at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsekrav. I Norge er det Mattilsynet som utsteder plantesunnhetssertifikater. Det er en inspektør fra Mattilsynet som skal kontrollere sendingen, og som utsteder plantesunnhetssertifikat dersom kravene er oppfylt.

Hvor gjennomføres kontrollen?

Mattilsynet kan kreve at eksportør bringer sendinger til et sted som Mattilsynet finner hensiktsmessig for å kunne foreta nødvendig kontroll. Praktisk gjennomføring kan variere noe ut fra lokale forhold. Du bør derfor i god tid før eksport kontakte det lokale Mattilsynet for å få avklart hvordan kontroll gjennomføres.

Hvordan søker jeg om å få utstedt et plantesunnhetssertifikat?

Meldingen om plantesunnhetssertifikat skal skje via Mattilsynets skjematjenester.

Under gjeldende regelverk finner du en veileder som forklarer hva du må gjøre.

Meldingen må være kommet inn senest 3 virkedager før sendingen skal kontrolleres. På grunn av stor pågang av maskiner og utstyr som skal eksporteres, anbefaler vi sterkt at dere sender inn søknaden tidligere enn det.

Hva koster det å få utstedt et plantesunnhetssertifikat?

Det påløper et gebyr på 485 kr ved utstedelse av et plantesunnhetssertifikat. Dersom en inspektør fra Mattilsynet må reise ut fra kontorstedet for å foreta kontrollen, påløper et ekstragebyr på 850 kr. Dersom maskinen ikke er tilstrekkelig rengjort og vi må ut på ny inspeksjon påløper reisegebyr to ganger.

Ved fakturering påløper et administrasjonsgebyr på 100 kr.

Hvilke skal ha plantesunnhetssertifikat?

Under posisjon 84 32 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Ploger, skålharver, fjærharver, jordfresere
 • Opprivere, ugrasrivere, kultivatorer, tromler luke-, hakke-, og hyppemaskiner
 • Så-, plante- og priklemaskiner
 • Gjødselspredere
 • Andre maskiner og apparater
 • Deler

Under posisjon 84 33 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Halm- høy- og fórpresser, herunder oppsamlingspresser
 • Slåmaskiner, herunder plenklippere
 • Skurtreskere
 • Høstemaskiner for rotgrønnsaker og knoller

Under posisjon 84 36 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Skogbruksmaskiner

Under posisjon 87 01 i tolltariffen er følgende varer omfattet av kravene:

 • Traktorer til landbruk-, hagebruks- og skogbruksformål

En mer detaljert liste finnes på Jordbruksverkets nettsider.

Informasjon hos Statens vegvesen

Mer informasjon om eksport av kjøretøy fra Norge finnes på nettsidene til Statens vegvesen.

Fant du det du lette etter?