Genmodifisering (GMO)

Publisert 06.12.2012     Sist endret 11.03.2020

Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi.

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser.

Virksomheter som importerer mat-, fôr- og såvarer med risiko for innblanding av genmodifisering har ansvar for å følge det norske regelverket på området. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket etterleves gjennom å kontrollere importerte mat-, fôr- og såvarer

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Genmodifisering (GMO) Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer