Får norske produksjonsdyr genmodifisert fôr?

Publisert 27.11.2012     Sist endret 30.04.2014

Dersom genmodifiserte fôrvarer skal kunne omsettes i Norge skal de være godkjent for dette på forhånd. Per i dag er det ingen fôrvarer som har en slik godkjenning. Det skal ikke forekomme fôrvarer til landdyr i Norge med et innhold av genmodifisering over grenseverdien på 0,9 %. Mattilsynet fører tilsyn med at det norske regelverket etterleves. Resultatene av tilsynet finner du under "Tilsynsresultater" på temasiden om genmodifisering.

Når det gjelder fiskefôr har Mattilsynet gitt fire fiskefôrprodusenter forlenget dispensasjon fra å søke godkjenning av genmodifiserte produkter det ikke var godkjenningskrav til før 15. september 2005. Bransjen ønsker å ha muligheten åpen for å bruke slikt fôr, dersom fôrtilgangen skulle tilsi at det blir nødvendig. .

Fant du det du lette etter?