Finnes det genmodifisert mat i norske butikker?

Publisert 27.11.2012     Sist endret 27.11.2012

Dersom genmodifiserte næringsmidler skal kunne omsettes i Norge skal de være godkjent for dette på forhånd. Per i dag er det ingen næringsmidler som har en slik godkjenning. Det skal derfor ikke forekomme matvarer i norske butikker med et innhold av genmodifisering over grenseverdien på 0,9 %.

Mattilsynet fører tilsyn med at det norske regelverket etterleves. Resultatene av tilsynet finner du under "Tilsynsresultater" på temasiden om genmodifisering.

Fant du det du lette etter?