Høring: Utkast til bestilling av risikovurdering av olje fra genmodifisert raps

Publisert 05.09.2022     Sist endret 05.09.2022

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø om en vitenskapelig risikovurdering av rapsolje fra genmodifisert raps med øket innhold av omega-3.

Mattilsynet er instansen som behandler søknader om godkjenning av produkter laget fra GMO til bruk som mat og fôr. Vi har nå mottatt en søknad om godkjenning av rapsolje Aquaterra® fra genmodifisert raps. Rapsen er genmodifisert for å gi øket innhold av flere langkjedete omega-3 fettsyrer. Slike langkjedete omega-3 fettsyrer produseres ellers av marine organismer. Tiltenkt bruk av oljen i Norge omfatter import og bruk i fiskefôr. Rapsoljen presses fra frøene, men inneholder ikke rester av DNA eller proteiner fra genmodifiseringen. Oljen er likevel etter regelverket å anse som genmodifisert.

Matloven setter rammene for Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av genmodifiserte produkter, og fôrvareforskriften regulerer genmodifisert fôr. Forskriften sier at fôr skal være trygt og ikke være helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra dyr uegnet for konsum. Fôret skal heller ikke ha skadevirkning på miljøet.

Den vitenskapelige risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vil ligge til grunn for Mattilsynets vedtak i søknaden om godkjenning av denne rapsoljen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til VKM-bestilling

Vi ønsker kommentarer til vårt utkast til bestilling av risikovurdering fra VKM.

 

 

Innspillsfrist: 19.09.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, e-post: Aslaug.hagen@mattilsynet.no, tlf. 22 77 79 48.