Høring: VKM-bestilling: Vitenskapelige vurderinger av genmodifisert mat og fôr

Publisert 06.06.2018     Sist endret 06.06.2018

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre vitenskapelige vurderinger av helserisiko, landbruksrelatert miljørisiko og sameksistens for genmodifisert mat og fôr som søkes godkjent i EU.

Forordning (EF) nr. 1829/2003 om genmodifisert mat og fôr er i dag ikke en del av EØS-avtalen, men som en forberedelse til en eventuell implementering foretar Norge en vurdering av søknader som kommer til EU. I oppdraget til VKM ønsker vi spesielt en vurdering av om det er særnorske forhold som tilsier en annen risiko i Norge enn i andre land. For Mattilsynet er det særlig viktig at VKM gjør sine vurderinger parallelt med vurderingene som gjøres i EU. På den måten legger vi til rette for norsk påvirkning, og for at Norge skal kunne oppfylle EØS-forpliktelsene på dette området. I oppdraget har vi derfor lagt inn en tidslinje som VKM skal arbeide etter.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender utkast til revidert oppdrag til VKM på høring.

 

Høringsfrist:  20.06.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon Planter
Torgun Johnsen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon Planter