Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015

Publisert 19.09.2016     Sist endret 19.09.2016

I 2015 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver. Alle fem funn ble gjort i importerte matprodukter.

Hva er undersøkt:Importerte mat-, fôr og såvareprøver.
Mat: Matvarer som inneholder mais, soya, ris, linfrø og papaya.
Fôr: Soya-, mais- og rapsprodukter til bruk i fôr til landdyr og fisk.
Såvarer: Importerte såvarer av mais, raps/rybs og soya.
Tidsrom:2015.
Hva lette vi etter:

Genmodifisert materiale (GMO), samt kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Hva ble funnet:

Resultatene viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. De fem funnene var i henholdsvis maismel, maisnudler, proteinrik brownie, te smaksatt med puffet ris og basmatiris.

Kun 12 av 32 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Det varierer noe fra år til år hvor Mattilsynet tar prøver, så tallene er ikke helt sammenlignbare. Årsaken til det dårlige resultatet vurderes å være Mattilsynets risikobaserte tilsyn og økt kontroll av små/mellomstore og nyetablerte importører.

Cirka 40 prosent av mat- og fôrprøvene som ble undersøkt inneholdt spormengder av genmodifisert materiale, fordelt på om lag 22 prosent av matprøvene og 65 prosent av fôrprøvene. Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering og foredling før mottak i Norge.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner