Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016

Publisert 06.09.2017     Sist endret 06.09.2017

I 2016 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to av totalt 129 mat-, fôr- og såvareprøver. Funnene ble gjort i importerte tortillachips fra Filippinene og pitabrød fra USA.

Hva undersøkte vi:

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

Mat: Matvarer som inneholder mais, soya, ris og papaya.
Fôr: Soya-, mais-, rybs-/rapsprodukter til bruk i fôr til landdyr og fisk.
Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.

Tidsrom:

2016

Hva lette vi etter:

Genmodifisert materiale (GMO), samt kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Hva fant vi:

Resultatene viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. De to funnene var i henholdsvis tortillachips fra Filippinene og pitabrød fra USA.

47 prosent av mat- og fôrprøvene som ble undersøkt inneholdt spormengder av genmodifisert materiale, fordelt på omlag 15 prosent av matprøvene og 77 prosent av fôrprøvene. Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering og foredling før mottak i Norge.

Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.

Kun 14 av 33 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Årsaken til det dårlige resultatet vurderes å være Mattilsynets risikobaserte tilsyn og økt kontroll av små/mellomstore og nyetablerte importører.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner