Vitenskapelige risikovurderinger av genmodifiserte produkter

Publisert 28.05.2014     Sist endret 21.05.2019

Mattilsynet benytter Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) til vitenskapelige risikovurderinger av genmodifiserte produkter. Risikovurderingene omfatter helserisiko, landbruksrelatert miljørisiko og sameksistens.

Mattilsynet vurderer alle søknader som går til EU om godkjenning av genmodifisert mat og fôr under EUs forordning (EF) nr.1829/2003. Dette er en forberedelse til en eventuell gjennomføring av denne forordningen i Norge. VKM har et løpende oppdrag fra Mattilsynet om vitenskapelige risikovurderinger av genmodifiserte produkter som omfattes av disse søknadene.

Mattilsynet har i tillegg ansvar for å gi uttalelser til Miljødirektoratet på søknader under EUs direktiv 2001/18/EF som er gjennomført i EØS-avtalen gjennom genteknologiloven. Mattilsynets løpende oppdrag til VKM omfatter også risikovurderinger av genmodifiserte produkter som omfattes av disse søknadene.

Mattilsynet er dessuten godkjenningsinstans for avledete/prosesserte genmodifiserte produkter til bruk i mat og fôr etter nasjonalt regelverk i matloven. Det er ikke tillatt å omsette eller markedsføre slike produkter med mindre Mattilsynet har godkjent disse. VKM vil også bli benyttet ved behov for risikovurderinger av produkter i forbindelse med norske søknader. Det foreligger per i dag ingen søknader, forbud eller godkjenninger etter dette regelverket.

Se også:

Fant du det du lette etter?