Gjødsel, jord og dyrkingsmedier

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Produksjonsjorda er første ledd i matkjeden og en viktig del av grunnlaget for trygg mat. Gjødsel, kalk, dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler (gjødselvarer) skal ha god kvalitet og være riktig merket. Den som omsetter disse produktene har ansvar for produktets agronomiske egenskaper, men også at produktene er trygge å bruke. Produktene skal ikke forringe kvaliteten på matjord eller bidra til forurensning. De skal heller ikke inneholde giftige stoffer eller smittestoffer som kan skade mennesker, dyr eller planter.

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som importerer, produserer og omsetter gjødselvarer. Kommunen fører tilsyn med bruk av gjødselvarer.