Mineralgjødsel og kalk

Publisert 27.11.2012     Sist endret 15.03.2023

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrering av gjødselprodukterAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet kan gjennomføre overvåkings- og kartleggingsprogram for gjødselvarer. Formålet er å overvåke status og kartlegge eventuelt nye farer. Det er også en del av arbeidet vårt med å kontrollere etterlevelse av regelverket.

Kadmium i mineralgjødsel 2015 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Gjødsel, jord og dyrkingsmedier Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer