Mineralgjødsel og kalk

Publisert 27.11.2012     Sist endret 15.03.2023

All mineralgjødsel og kalk skal registreres hos Mattilsynet før markedsføring og omsetning. Regelverkene for mineralgjødsel og kalk setter krav til produktkvalitet og merking av produktene. Den som omsetter produktene skal ha et internkontrollsystem for å sikre at regelverket etterleves. Den som omsetter produktene skal også rapportere årlig omsetning til Mattilsynet. 

For mineralgjødsel finnes det to regelverk, et nasjonalt regelverk ( Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv.) og et felles europeisk regelverk (Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel). De to regelverkene er i store trekk svært like. Den som omsetter produktet må forholde seg til ett av regelverkene, men står fritt til å velge hvilket av regelverkene som skal følges.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrering av gjødselprodukterAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet kan gjennomføre overvåkings- og kartleggingsprogram for gjødselvarer. Formålet er å overvåke status og kartlegge eventuelt nye farer. Det er også en del av arbeidet vårt med å kontrollere etterlevelse av regelverket.

Kadmium i mineralgjødsel 2015 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Gjødsel, jord og dyrkingsmedier Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer