Forskrifter

Publisert 27.11.2012     Sist endret 15.03.2023
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel 09.11.2005 1313
Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv. (Forskr om handel med gjødsel og kalkingsmidler) 04.07.2003 1063

Regelverk og veiledning