Regelverksprosess

Endring i forskrift om EF-gjødsel

Publisert 25.01.2021     Sist endret 17.02.2021

EU har foreslått en ny forordning som endrer forordning (EF) nr. 2003/2003 (gjødselforordningen) som er gjennomført i norsk rett i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 (EF-gjødselforskriften).

Den eneste endringen som følge av denne forordningen er at en vandig kaliumformiat-løsning blir tillatt som EF-gjødsel.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høringsdokumenter er sendt til LMD for klarering for høring

 

 25.01.2021
 
Høring

Forslag om å inkludere vandig kaliumformiat-løsning som EF-gjødsel er sendt på høring.

 

 

Høringsfrist 31.03.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver seksjon planter, Mattilsynets hovedkontor Tlf: 22 77 91 39