Regelverksprosess

Forbud mot kalsiumcyanamid i gjødsel

Publisert 12.02.2019     Sist endret 09.08.2021

Mattilsynet ønsker å forby bruk av kalsiumcyanamid i gjødsel. Bakgrunnen er at en risikovurdering viser at negative helse- og miljøeffekter ikke kan utelukkes ved bruk av kalsiumcyanamid i gjødsel.

Kalsiumcyanamid er en varetype av nitrogengjødsel, som er oppført i vedlegg 2A i forskrift 4. juli 2003 nr. 1063 om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv. Etter det Mattilsynet kjenner til er det ikke omsetning eller bruk av kalsiumcyanamid i gjødsel i Norge i dag.

EU har gjort en vurdering som viser at risiko for helse og miljø ikke kan utelukkes ved bruk. Risikoen er knyttet til arbeiderhelse og miljø på bruksstedet.

Les vurderingen her.

Det pågår nå også en prosess under REACH regelverket for å innføre et forbud mot kalsiumcyanamid i gjødsel.

Les om prosessen her.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet forbereder høring

Mattilsynet har startet arbeidet med høringsdokumenter.

2019 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39