Hva er forskjell på P og P2O5?

Publisert 11.01.2013     Sist endret 07.06.2013

I Norge skal all mineralgjødsel deklarere fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) og svovel (S) på elementform. I andre deler av Europa er det vanlig å oppgi næringsstoffene på oksidform (f.eks. fosfor som P2O5). På EF-gjødsel kan varedeklarasjonen derfor inneholde begge måtene å oppgi næringsinnhold på.

Omregning  mellom elementform og oksidform gjøres via en enkel omregningsfaktor. Denne er oppgitt i tabellen under. Her følger en beskrivelse av hvordan man kan regne om næringsinnhold fra den ene til den andre formen.

NæringsstoffBetegnelse på elementformBetegnelse på oksidformOmregningsfaktor
Fosfor P P2O5 0,436
Kalium K K2O 0,830
Magnesium Mg MgO 0,603
Kalsium Ca CaO 0,715
Svovel S SO3 0,400


Du har næringsstoffinnhold på oksidform og vil regne om til elementform:

Elementform (%) = oksidform (%) * Faktor

Eksempel:
Et produkt inneholder 4,0 % P2O5. Regn ut fosforinnhold på elementform slik:
4,0 * 0,436 = 1,7
Produktets innhold av fosfor oppgitt på elementform er 1,7 % P.

Du har næringsstoffinnhold på elementform og vil regne om til oksidform:

Oksidform (%) = elementform (%) / Faktor

Eksempel:
Et produkt inneholder 10,5 % K. Regn ut kaliuminnholdet på oksidform:
10,5 / 0,830 = 12,7
Produktets innhold av kalium oppgitt på oksidform er 12,7 % K2O.

Fant du det du lette etter?