Hvorfor har vi grenseverdier for kadmium i mineralgjødsel?

Publisert 18.01.2013     Sist endret 18.01.2013

Forurensning med kadmium er vurdert som et miljøproblem i Norge, og tiltak for å begrense tilførselen av kadmium til næringskjeden er prioritert. Kilder til kadmium i maten per i dag er atmosfærisk avsetning, opptak fra det naturlige innholdet i jorda og det som tilføres via gjødsel og jordforbedringsmidler. Siden det er de to siste faktorene som kan kontrolleres, er det her man kan ha regelverk som styrer tilførsel.

En av forurensingskildene er fosforholdig mineralgjødsel, og det er fastsatt grenseverdier for hvor mye kadmium slik gjødsel kan inneholde. Grenseverdien for kadmium er 100 mg/kg fosfor. Denne gjelder både for EF-gjødsel og mineralgjødsel omsatt etter nasjonalt regelverk. Den som omsetter mineralgjødsel har ansvar for at produktet overholder denne grenseverdien.

Les mer om kadmium på Matportalen.

Fant du det du lette etter?