Rapport

Mineralgjødselstatistikk 2019-2020

Publisert 02.03.2021     Sist endret 02.03.2021

Statistikken gir oversikt over omsetning av ulike typer produkter, samt mengder av næringsstoffer og kadmium. Statistikken er basert på innrapportering fra virksomhetene som omsetter produktene i Norge

Hva undersøkte vi? Omsetning av mineralgjødsel til jordbruket
Tidsrom: Sesongen 2019 – 2020 (1.7.2019 – 30.06.2020)
Hva lette vi etter: Omsetning fordelt på ulike varetyper og fylker, næringsinnhold i omsatte varer, samt utviklingstrender.
Hva fant vi?
  • Totalomsetning: 470 328 tonn (reduksjon på 0,8 fra foregående år).
  • Små endringer i omsetning av næringsstoffer sammenlignet med sesongen før.
  • Mineralgjødsel omsatt til jordbruksformål inneholdt 270 kg kadmium (økning på 28 % sammenlignet med siste innsamling av kadmiumtall i sesongen 2016-2017).
  • Gjennomsnittlig kadmiuminnhold i produktene varierte fra 2 til 45 mg kadmium per kg fosfor, med et gjennomsnittlig innhold på 30 mg kadmium per kg fosfor.
  • Kadmiuminnholdet i alle de innrapporterte produktene ligger derfor godt innenfor det som vurderes som trygt.
Hvem utførte oppdraget? Mattilsynet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner