Spørsmål og svar

Skal jeg rapportere omsetningstall for mineralgjødsel og kalk?

Publisert 17.04.2018     Sist endret 17.04.2018

Mattilsynet samler jevnlig inn omsetningstall for mineralgjødsel og kalk fra virksomheter som selger slike produkter i Norge. Alle virksomheter som skal rapportere inn tall til Mattilsynet får tilsendt informasjon i forkant av rapporteringsfristen. Innrapportering gjøres i Mattilsynets skjematjeneste.

Mattilsynet publiserer statistikker for mineralgjødsel og kalk basert på de innrapporterte tallene. Tallene brukes som grunnlagstall i jordbruksforhandlingene og i annen offentlig statistikk.

Fant du det du lette etter?