Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier

Publisert 27.11.2012     Sist endret 15.03.2023

Organiske gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier (organiske gjødselvarer) skal ha god kvalitet og være riktig merket. Mange organiske gjødselvarer er helt eller delvis basert på biprodukter, organisk avfall eller slam. Det er flere regelverk som er aktuelle for slike gjødselvarer, disse skal sikre at produktene har lavt innhold av miljøgifter og ikke utgjør noen smittefare ved bruk.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav gjelder for alle organiske gjødselvarer. Denne forskriften gir regler om produktregistrering, produktkvalitet og merking av produktene. For produkter som inneholder animalske biprodukter setter Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum en rekke krav til håndtering, behandling og bruk. Ved import og eksport ut av Norge må mange av produktene følges av et plantesunnhetssertifikat. Regler for dette finnes i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Alle regelverkene har krav til at den som produserer og omsetter produktene har et internkontrollsystem.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrering av gjødselprodukterAltinn
Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarerAltinn

Import og eksport

Importerte gjødselvarer skal registreres hos Mattilsynet før det omsettes i Norge. For produkter som inneholder vegetabilsk materiale vil det i mange tilfeller være krav til at produktet følges av et plantesunnhetssertifikat ved innførsel til Norge. For produkter som inneholder animalske biprodukter er det egne bestemmelser om handel mellom land.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet kan gjennomføre overvåkings- og kartleggingsprogram for gjødselvarer. Formålet er å overvåke status og kartlegge eventuelt nye farer. Programmene er også en del av arbeidet vårt med å kontrollere etterlevelse av regelverket.

Hygiene i organisk gjødsel til hobbymarkedet 2017 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Gjødsel, jord og dyrkingsmedier Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer