Faktaartikkel

Bokashi og kompostering av kjøkken- og matavfall fra restauranter, kantiner, barnehager og skoler

Publisert 30.09.2021     Sist endret 06.10.2021

Dersom dere ønsker å behandle kjøkken- og matavfallet deres selv, er det en del regelverk dere må kjenne til. Hvilke bestemmelser som gjelder avhenger av hvordan komposten skal brukes.

Hvordan skal dere bruke komposten?

Kompostering for å redusere avfallsmengden

 • Så lenge dere leverer komposten til lovlig avfallsanlegg, kan dere fritt gjøre dette uten krav til varmebehandling og godkjenning.

Komposten brukes på egne arealer der det ikke dyrkes mat

 • Det er krav til varmebehandling og godkjenning, se lenger ned.

Komposten brukes på egne arealer der det dyrkes mat

 • Det er krav til varmebehandling og godkjenning, se lenger ned.
 • Produserer dere større mengder kompost må dere passe på tungmetallinnholdet og en del andre kvalitetskrav til komposten.

Selge eller gi bort kompost

 • Det er krav til varmebehandling og godkjenning, se lenger ned.
 • Dere må passe på tungmetallinnholdet og en del andre kvalitetskrav til komposten
 • Komposten må ha varedeklarasjon og skal registreres hos Mattilsynet.

Krav til varmebehandling

Kjøkken- og matavfall kan inneholde smittestoffer som kan smitte videre til både mennesker, dyr og planter. Derfor er det krav om en kontrollert varmebehandling. Dette kan du oppnå i varmkomposteringsprosesser, mens for eksempel behandling med bokashi eller meitemark (vermikompostering) ikke vil være tilstrekkelig så lenge det ikke legges inn et separat varmebehandlingstrinn.

 • Standardkravet er at kompost skal ha blitt behandlet ved 70℃ i 60 minutter etter at alt materialet er delt ned til biter på maksimalt 12 mm. Det er mulig å benytte andre metoder, men da må man selv validere prosessen.
 • Det er ikke mulig å benytte enkle varmkomposteringsbeholdere tilpasset private hager, siden disse ikke gir tilstrekkelig kontroll med varmebehandlingen.
 • Det er heller ikke mulig å omgå kravet om varmebehandling ved å sortere vegetabilsk og animalsk kjøkkenavfall hver for seg. 

Godkjenning av komposteringen

Tar du i bruk en komposteringsmaskin eller andre småskalabehandlingsmetoder, og leverer eller bruker komposten som gjødsel, må du ha en godkjenning av Mattilsynet. Før du kan få en godkjenning må du legge frem dokumentasjon på rutiner og drift. Les mer i Veileder til komposteringsanlegg.

Råvarer

Tenk gjennom hvilket avfall du putter i komposten. Unngå avfall som kan forurense komposten med tungmetaller eller andre miljøgifter. Pass også på at du sorterer bort emballasje før avfallet går inn i komposteringen, slik at den ferdige komposten inneholder færrest mulig småbiter av plast, glass og metall.

Planlegger du å omsette kompost eller mat som er dyrket i komposten

Hvis du skal selge eller gi bort komposten, er det flere flere ting du må passe på. Da skal du blant annet:

 • Analysere tungmetallinnholdet i komposten. Innholdet av tungmetaller vil bestemme hvilke type areal den kan brukes på og i hvilke mengder den kan brukes. 
 • Hindre at komposten lukter vondt, slik at den skaper problemer i nærmiljøet ved lagring og bruk.

De samme reglene gjelder dersom du bruker komposten på jord hvor du skal dyrke mat for omsetning, men bare hvis du produserer over 1 tonn komposttørrstoff i året. Dette tilsvarer cirka to tonn kompost.

Varedeklarasjon og registrering

Dersom den ferdige komposten skal selges eller gis bort, må det følge med en varedeklarasjon. På varedeklarasjonen står det blant annet opplysninger om kvaliteten, om hvem som er ansvarlig for produktet og bruksbegrensninger. Produktet må også registreres hos Mattilsynet.

Kompost som ikke overholder krav

Kjøkken og matavfall fra virksomheter er næringsavfall og skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte (jf. Forurensningsloven § 32). Kompost som ikke kan nyttiggjøres, f.eks. fordi et parti ikke oppfyller hygieniseringkravene eller andre krav til kompost, er fortsatt næringsavfall og skal leveres til et lovlig avfallsanlegg. Det er virksomheten som må sørge for at avfallet blir levert til et godkjent behandlingsanlegg. Det er ikke tillatt å deponere dette materialet.

Råd om hygiene

Når du jobber med kompost og lignende materialer, bør du følge noen generelle hygieneråd:

 • Vask alltid hendene når du har jobbet med kompost, og bruk eventuelt hansker.
 • Er komposten tørr, unngå å puste inn støv. Du kan for eksempel fukte den forsiktig før du begynner å jobbe med den for å unngå at det støver.
 • Dersom du skal dyrke spiseklare produkter (eks. salat, bær eller grønnsaker) i kompostblandet jord, anbefales det at komposten tilføres jorda før du sår eller setter småplantene i jorda. Grunnen er at det reduserer sjansen for at eventuelle smittestoffer overlever frem til vekstene høstes og spises.
 • Dersom komposten skal brukes på eng må det gå minst tre uker fra spredning før høsting eller dyr slippes på beite.

Spørsmål og svar

Kan en restaurant/barnehage/kantine kompostere eget kjøkken- og matavfall, og dyrke grønnsaker eller andre spiselige vekster som serveres i restauranten/barnehagen/kantinen?

Ja, men komposteringsanlegget må først godkjennes. For å få denne godkjenningen settes det en rekke krav til behandlingsprosessen og til rutinene for kompostering. Dersom du produserer mer enn 1 tonn tørrstoff (dette tilsvarer ca. 2 tonn kompost), skal du også ha rutiner for kontroll med tungmetaller m.m.

Kan en restaurant/barnehage/kantine kompostere eget kjøkken- og matavfall, og dyrke ikke- spiselige vekster, f.eks. blomster og andre prydvekster til egne grøntanlegg?

Ja, men komposteringsanlegget må først godkjennes. For å få denne godkjenningen, settes det en rekke krav til behandlingsprosessen og til rutinene for kompostering. Det er ikke krav til rutiner for kontroll med tungmetaller, selv om du produserer mer enn 1 tonn tørrstoff.

Kan en restaurant/barnehage/kantine kompostere eget kjøkken- og matavfall, og gi vekk/selge komposten?

Ja, men komposteringsanlegget må først godkjennes. For å få denne godkjenningen settes det en rekke krav til behandlingsprosessen og til rutinene for kompostering.

Du må også ha rutiner for kontroll med tungmetaller m.m. I tillegg må produktet registreres hos Mattilsynet, produktet må merkes og du må ha varedeklarasjon.

Kan en restaurant/barnehage/kantine som komposterer eget kjøkken- og matavfall, levere komposten til avfallsbehandling/annet komposterings-/ eller biogassanlegg?

Ja, dette kan du gjøre, men dersom du ikke har et godkjent komposteringsanlegg vil anlegget som mottar det være ansvarlig for at komposten blir behandlet ihht. kravene i regelverket.

Kan en restaurant/barnehage/kantine/matbutikk gi kjøkken- og matavfall til privatpersoner som vil kompostere dette hjemme? 

Nei, det er ikke lov. Virksomheter kan ikke gi bort det organiske avfallet sitt til privatpersoner som ønsker å kompostere dette privat.

Fant du det du lette etter?