Faktaartikkel

Bruk av betongslam i jordbruket

Publisert 15.03.2023     Sist endret 15.03.2023

Alle som planlegger å levere betongslam som jordforbedring eller kalk i jordbruk må registrere eget produkt i Mattilsynets skjematjeneste og dokumentere produktet med hensyn på agronomisk effekt, egenskaper og risiko.

Kravene til betongslam som skal brukes i jordbruket finnes i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  Generell info om dette regelverket finnes i veileder til gjødselvareforskriften.

Dersom betongslam skal omsettes som et kalkingsmiddel må produktet også overholde kvalitetskravene i vedlegg 7 i forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler. Varedeklarasjon settes opp i samsvar med denne forskriften, men skal også inkludere kvalitetsklasse og tilhørende bruksbegrensninger. Kvalitetsklasse bestemmes av produktets tungmetallinnhold.

Gjødselvareforskriften gjelder bare for produkter som skal brukes i dyrkingsmedier eller som skal blandes inn i matjordlaget. Alle som planlegger å bruke betongslam på en annen måte må avklare om disponeringen krever tillatelse etter forurensningsloven. Kontakt da Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. Det er ikke tillatt å bruke betongslam til utfylling i terreng eller på annen måte under matjordlag med henvisning til at slammet er registrert som gjødselvare. 

Gjødselvareforskriften er under revisjon. I forslag til ny forskrift vil betongslam måtte godkjennes som en ny råvare før det kan tas i bruk som gjødselvare eller som ingrediens i gjødselvarer.

Fant du det du lette etter?