Risikovurdering

Komposterings- og biogassanlegg: Vurdering av plantehelse og fremmede arter

Publisert 03.12.2021     Sist endret 03.12.2021

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) med at de fleste planteskadegjørere ikke vil kunne etablere seg i nye områder via kompost og biorest. Det er likevel en risiko knyttet til enkelte hardføre planteskadegjørere.

Hva undersøkte VKM?VKM har vurdert behandlingsmetoder for organisk avfall i komposterings- og biogassanlegg og i hvilken grad disse bidrar til å hindre spredning og etablering av planteskadegjørere og fremmede organismer. De har også vurdert valideringsmetodikk for nye behandlingsmetoder og sett på mulige risikoreduserende tiltak.
Hva er vurderingen?
  • Med noen få unntak, er det ingen grunn til å anta at planteskadegjørere og fremmede organismer kan etablere seg i nye områder via behandling av organisk avfall i komposterings- og biogassanlegg.
  • Enkelte hardføre planteskadegjørere og fremmede arter kan etablere seg etter spredning med kompost og biorest. Spredning av følgende skadegjørere vurderes til å kunne ha særlig store økonomiske og/eller praktiske konsekvenser: løkhvitråde, potetkreft, potetcystenematoder, rotgallenematoder og parkslirekne.
  • VKM vurderer at hageavfall og avfall som inneholder potet og løk har en større risiko.
  • Storrankekompostering vurderes som mindre sikker metode enn behandlinger hvor man har et hygieniseringstrinn som sikrer minst 70 ○C i 1 time i materiale med en maks partikkelstørrelse 12 mm. Men enkelte planteskadegjørere som kan finnes i organisk avfall, krever behandlingstemperaturer over 70◦C for å sikre at de ikke spres og etablerer seg videre.
  • Salmonella Senftenberg, Enterococcus faecalis og Ascaris suum er blitt brukt for å validere hygieniseringsprosesser i forhold til dyre- og humanpatogener. VKM vurderer at disse ikke gir sikkerhet for at kompost og biorest er fri for planteskadegjørere.
Hva gjør Mattilsynet videre?Mattilsynet vil diskutere konklusjonene i rapporten med aktuelle næringer og fagmiljø. Vi vil også vurdere om rapporten bør ha konsekvenser for regelverket.
Overleveringsdato:

03.12.2021


 

Fant du det du lette etter?