Faktaartikkel

Prøvetaking av slam og kompost

Publisert 18.01.2013     Sist endret 29.04.2019

Alle som produserer gjødselvarer må ha et internkontrollsystem for å sikre at de overholder kvalitetskravene i regelverket. Prøvetaking av produktene er en viktig del av denne kontrollen.

Det skal tas prøver av næringsinnhold og andre produktegenskaper som er viktige for brukeren. For slam, kompost og andre produkter basert på avfall skal det også tas ut prøver for analyse av tungmetaller, hygienisk kvalitet og andre parametere som sikrer at produktet er trygt å bruke.

Gjødselvareregelverket setter ikke konkrete krav til prøvehyppighet i produksjonen. Dette vil være opp til produsenten å vurdere ut fra kunnskap og erfaringer med eget produkt og prosess. Denne veilederen gir retningslinjer for planlegging, metodikk og prøvebehandling for prøver som tas ut for å dokumentere produktenes kvalitet. Veilederen beskriver generelle metoder, disse må tilpasses forholdene på hvert enkelt anlegg.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner