Faktaartikkel

Tilsyn med hageavfallskompostering i 2020

Publisert 27.02.2020     Sist endret 19.06.2020
Foto: Colourbox

Kompost av hage/parkavfall har vært et registreringspliktig produkt siden 2018. Mattilsynet vil i 2020 føre tilsyn med anlegg som komposterer hage/parkavfall, enten alene eller sammen med andre ikke-animalske råvarer.

Midlertidig utsatt

Pga. koronasituasjonen blir ikke disse tilsynene gjennomført i 2020, men på et senere tidspunkt. Vi kommer tilbake med mer informasjon når nytt tidspunkt er bestemt.

Tilsynet omfatter både virksomheter som omsetter komposten direkte og virksomheter som produserer kompost for å blande den inn i dyrkingsmedier (jordblandinger/blandet dyrkingsmedium).

Dette ser vi etter

Tilsynet skal ha fokus på følgende:

  • råvarekontroll
  • hygieniseringsprosessen
  • kontroll med miljøgifter, inkludert tungmetaller

Dette bør dere være forberedt på

Å kunne legge frem dokumentasjon på følgende:

  • oversikt over hvilke råvarer anlegget tar inn
  • risikovurdering av råvarer inn i anlegget mtp organiske miljøgifter, inkl. tungmetaller
  • hygieniseringsmetode (tid/temperatur/vendinger)
  • analyseresultater for hygiene (Salmonella, TKB)
  • analyseresultater for tungmetaller
  • prøvetakingsmetode 
  • rutine for oppfølging av analyseresultater
Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetFra midten av mars til 1.desember 2020.Opptil 40 tilsyn totalt.Etterlevelse av gjødselvareforskriften.Ingen prøvetaking fra Mattilsynet
Fant du det du lette etter?