Toalett med avløp til gjødselkjeller kan gi økt risiko for matsmitte

Publisert 28.10.2013     Sist endret 10.06.2015

Toalett, dusj eller vask i fjøs med avløp direkte til gjødselkjelleren kan gi økt risiko for mattsmitte. Det er konklusjonen i en uttalelse fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM), gitt på oppdrag fra Mattilsynet.

VKM-uttalelse om toalett med avløp til gjødselkjeller

  • Mattilsynet har bestilt vurderingen på grunn av den pågående gjennomgangen av forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften).
  • VKM har levert en uttalelse, som er mindre omfattende enn en full risikovurdering.
  • Mattilsynet innfører forbud mot toalett med avløp til gjødselkjeller i nybygg etter 2020.

Ikke la avløpet gå rett i gjødselkjelleren

– Mattilsynet har brukt uttalelsen fra VKM til å vurdere tiltak som kan begrense smitterisikoen. I endret dyrehelseforskrift som trer i kraft 1. juli 2018 innføres det krav om at toaletter ikke skal ha avløp til eller tømmes i gjødsellageret. Dette gjelder imidlertid ikke toaletter som er installert før 1. januar 2020. Vi anbefaler imidlertid at ingen velger en slik avløpsløsning for toalett selv når de bygger før 2020, sier Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Patogener kan overleve lenge

Mennesker og dyr bærer i seg litt ulike virus, bakterier og parasitter. Husdyrgjødsel som inneholder avløpsvann fra toaletter kan gi større risiko for smitte enn ren husdyrgjødsel. Noe av forurensingen blir borte ved lagring, men noen typer smitte kan overleve i lengre perioder i lagret gjødsel. Det er derfor slik at smitte også kan komme fra lagret gjødsel eller gjødsel som er spredd for en tid tilbake.

Bruk gjødselen der det er minst risiko

VKM påpeker at det er forskjell på smitterisiko for ulike typer vekster. For korn er risiko lav, siden det er lite kontakt mellom jord og spiselig del av planten. Mattilsynet anbefaler at gjødsel, fra allerede eksisterende gjødsellager, som inneholder humanavføring ikke brukes på grønnsaker og andre vekster der den spiselige delen av planten er i nær kontakt med jorda. Dette gjelder særlig vekster som spises rå.

Når det gjelder risiko ved bruk på beite og til fôrvekster gir vurderingen ikke noe klart svar på det.  Mattilsynet vil vurdere dette nærmere.  Regelverk som det kan være naturlig å sammenligne med har imidlertid en grense på minimum 21 dager fra spredning til beiting.

Begrens bruk av toalettet

Stort sett blir sanitærløsningene brukt av husstanden egne medlemmer.  Smittepresset øker jo flere som benytter seg av sanitærløsning med avløp til gjødselkjelleren. Risikoen er størst dersom avløp fra toalett ledes ned i gjødselkjelleren.

VKM påpeker at denne risikoen vil være høyest der sanitærløsningene brukes av personer som kan bære med seg smitte fra andre land. Det er fordi forekomsten av slike patogener gjerne er høyere i land der gjestearbeidere og turister kommer fra.

Les mer

VKM: Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg

Fant du det du lette etter?