VKM-bestilling om biogass- og komposteringsanlegg

Publisert 05.02.2020     Sist endret 05.02.2020

Organisk avfall kan inneholde planteskadegjørere og fremmede arter. Når dette avfallet behandles i biogass- og komposteringsanlegg skal behandlingen sikre at disse organismene ikke spres videre med kompost, biorest eller til nærområdet rundt anlegget.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i samarbeid bestilt en vurdering fra VKM for å vurdere metoder som er i bruk og valideringsmetodikk for nye metoder. Målet med bestillingen er at VKMs vurdering skal kunne benyttes i veilednings- og tilsynsarbeid. Vurderingen vil også kunne brukes i utvikling av nytt regelverk.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av VKM-bestilling

Før endelig bestilling sendes ønsker vi innspill på utkast til bestilling av ny risikovurdering

 

Høringsfrist: 26.02.2020
 
Bestilling oversendt VKM

 

Se bestillingen hos VKM

Vurderingen vil etter planen publiseres i slutten av september 2021.

 21.04.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Synnøve Bøen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 78 69