Import av planter mm.

Publisert 08.10.2012     Sist endret 31.01.2013

Ved import av planter, plantedeler og smittebærende emner som jord og trevirke, er det en risiko for at det kan følge med plantesykdommer og -skadedyr som kan føre til store negative økonomiske og miljømessige konsekvenser om de spres i Norge. Det er derfor strenge regler for innførsel av disse varene til Norge.

Meldeplikt for planteskadegjørere

Opplysningsplikt om plantehelserestriksjoner på landbrukseiendom 

Hovedregelen er at alle planter som importeres skal være fulgt av et plantesunnhetssertifikat som dokumenterer at plantene er friske og uten skadedyr. Men for enkelte varer som medbringes som håndbagasje eller i flyttelass til privat bruk er det gitt noen unntak.  I utgangspunktet er det den som importerer som er ansvarlig for at en sending er fulgt av den nødvendige dokumentasjon, og for øvrig er i samsvar med innførselskravene.

Mattilsynet foretar kontroll og frigivelse av de enkelte importsendinger. Alle sertifikatpliktige sendinger skal derfor meldes til eller registreres hos Mattilsynet. Virksomheter som importerer frø til omsetning som såvare skal være registrert som såvareforretning. For begrensede mengder av plantemateriale i flyttelass eller som medbringes som håndbagasje, er det gitt unntak fra krav til plantesunnhetssertifikat. Mer om dette kan du lese om under privat import av planter og frø.