Import av planter mm.

Publisert 15.02.2021     Sist endret 05.03.2020

Ved import av planter, plantedeler og smittebærende emner som jord og trevirke, er det en risiko for at det kan følge med plantesykdommer og -skadedyr som kan føre til store negative økonomiske og miljømessige konsekvenser om de spres i Norge. Det er derfor strenge regler for innførsel av disse varene til Norge.

Alle planter som importeres skal være fulgt av et plantesunnhetssertifikat som dokumenterer at plantene er friske og uten skadedyr. Det er den som importerer som er ansvarlig for at en sending er fulgt av nødvendig dokumentasjon, at sendingen er i samsvar med det som er angitt på sertifikatet, at varene er frie for planteskadegjørere listet i forskrift om plantehelse og for øvrig er i samsvar med innførselskravene.

Det er Mattilsynet som frigir de enkelte importsendingene. Før frigivelse vurderer Mattilsynet om det skal gjennomføres kontroll med dokumenter og varepartier.

Det er gitt unntak fra krav til plantesunnhetssertifikat for begrensede mengder av plantemateriale i flyttelass eller som medbringes som håndbagasje. Les mer om dette på Privat import av planter og frø.