Privat import av planter og frø

Publisert 06.09.2012     Sist endret 08.09.2014

Privatpersonar kan importere plantar o.a. til eige bruk. Hovudregelen er at alle plantar som blir importerte, skal følgjast av eit plantehelsesertifikat som dokumenterer at plantane er friske og utan skadedyr. Eit slikt sertifikat blir utferda av planteinspeksjonen i landet der plantane er kjøpte. Kva for plantar og andre smitteberande emne som krev medfølgjande plantehelsesertifikat, går fram av vedlegg 5A i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse)

Sertifikatpliktig import skal anten registrerast eller meldast elektronisk til Mattilsynet via Mattilsynets skjemateneste. Dette gjeld òg for sendingar som er bestilte via Internett. Mattilsynet kan hjelpe til med å registrere importen dersom dette er mest føremålstenleg.

For avgrensa mengder av plantemateriale i flyttelass eller plantemateriale som blir teke med som handbagasje, er det gitt unntak frå kravet om plantehelsesertifikat. Les meir om dette under «Regler for innførsel av planter og frø m.m for reisende og i flyttelass». Du kan lese meir om privat import av frø til eige bruk utover det som blir teke med i flyttelass eller som handbagasje, i rettleiaren under «Gjeldende regelverk».

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsbrosjyre om privat import av blomster, planter og frø PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev