Hva er et plantesunnhetssertifikat?

Publisert 06.09.2012     Sist endret 19.02.2021

Plantesunnhetssertifikat er et offisielt dokument som utstedes av eksportlandets plantehelsetjeneste ved eksport av planter m.m. Dokumentet utstedes til mottakerlandets plantehelsemyndighet, og bekrefter at eksportlandets myndigheter går god for at plantematerialet oppfyller de plantehelsekrav som mottakerlandet har.

Plantesunnhetssertifikat (engelsk: Phytosanitary Certificate) er et internasjonalt anerkjent dokument som benyttes av land som er tilsluttet IPPC-konvensjonen  ved handel med planter og andre produkter som kan føre med seg smitte av planteskadegjørere.

Plantesunnhetssertifikatet inneholder opplysninger om sendingens innhold og mengde, hvem som er avsender og mottaker, type behandling plantemateriale eventuelt har gjennomgått m.m.

Det finnes to varianter av sunnhetssertifikatet; Det ene benyttes ved eksport og det andre ved reeksport. Med reeksport menes at sendingens innhold har opprinnelse i et annet land enn avsenderlandet.

Les mer om krav til plantesunnhetssertifikater i §§ 20 og 28 i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse).

ISPM 12 - Internasjonal standard for plantesunnhetssertifikater

Fant du det du lette etter?