Spørsmål og svar

Korleis skal importsendinga meldast inn?

Publisert 02.04.2019     Sist endret 02.04.2019

For dei fleste sendingar som krev plantesunnhetssertifikat, er det også krav om importen skal meldast inn til Mattilsynet. Dette gjeld også sendingar som er bestilte via internett. Kva sendingar dette gjeld for er beskrive i forskrift om plantehelse §23 og vedlegg 5a, blant anna skal alle importsendingar med planter meldast inn. All import av planter og smitteberande emne melder du inn i Mattilsynets skjematjenester. Her skal du både melde importsendinga inn på forhand (før varene er komne til mottaksstaden) og når du har mottatt sendinga og har gjennomført ein mottakskontroll utan å finne feil.

Fant du det du lette etter?