Spørsmål og svar

Kva er mottakskontrollen?

Publisert 02.04.2019     Sist endret 15.04.2020

Mottakskontrollen er ditt viktigaste tiltak for å hindre introduksjon og spreiing av planteskadegjerarar.

Dette inneberer å kontrollere at sendinga er i samsvar med importkrava. Du skal kontrollere at dokumenta som følger sendinga er riktige, at sendinga sitt innhald samsvarar med sertifikatet og at plantene i sendinga ikkje har teikn på karanteneskadegjerarar (skadegjerarar som det er forbod mot å innføre).

Å utføre ein god mottakskontroll krev kunnskap både om krav i regelverket og om relevante skadegjerarar. Har du ikkje slik kompetanse sjølv, kan du som importør avtale at nokon andre gjennomfører mottakskontrollen for deg. Den som eventuelt gjennomfører mottakskontrollen på dine vegne må vera registrerte i Mattilsynets skjematjeneste som mottakskontrollør.

Fant du det du lette etter?