Spørsmål og svar

Kva planter og andre smittebærande emne krev plantesunnhetssertifikat

Publisert 02.04.2019     Sist endret 02.04.2019

Hovudregelen er at alle planter og andre smitteberande emne som blir importerte skal følgjast av eit plantesunnhetssertifikat. Kva varer dette gjeld for finn du i vedlegg 5a i forskrift om plantehelse. Plantesunnhetssertifikatet blir utferda av plantehelsemyndigheitene (tilsvarande Mattilsynet i Noreg) i eksportlandet og dokumenterer at plantene i sendinga tilfredsstiller dei norske krava.

Fant du det du lette etter?