Spørsmål og svar

Plantar og frø o.a. som det er forbode å importere til Noreg

Publisert 06.09.2012     Sist endret 31.10.2022

  • Enkelte planteslag frå spesifikke geografiske område i verda er forbodne å importere til landet. Dette gjeld nokre plantar innan søtvierfamilien, jordbærplantar o.a. Merk at forbodet også kan gjelde for plantedelar av desse planteslaga, som utløparar (f.eks. jordbær), knollar (f.eks. setjepoteter), podekvistar eller okulasjonsmateriale (f.eks. vertplantar for pærebrann), stiklingar, greiner med bladverk o.a. Du finn ei oversikt over forbodsplantane i vedlegg 3 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse)
  • Jord og organiske dyrkingsmiddel frå ikkje-europeiske land
  • Setjepoteter
  • Plantar og frø av plantar som inneheld narkotiske stoff
  • Det er ikkje tillat å ta med seg, eller handle plantevernmidler frå utlandet til Noreg.

Etter forskrift om framande organismar under naturmangfoldlova, er det forbode å innføre, omsetje og setje ut fleire framande landplantar. Les meir på Miljødirektoratets heimeside – Innføre planter og frø

Fant du det du lette etter?