Regler for innførsel av planter og frø m.m. for reisende og i flyttelass

Publisert 11.02.2014     Sist endret 12.05.2022

Hovedregelen er at alle planter som importeres skal være fulgt av et plantesunnhetssertifikat som dokumenterer at plantene er friske og uten skadedyr. Men for enkelte varer som medbringes som håndbagasje eller i flyttelass til privat bruk er det gitt noen unntak.

Dette er det tillatt å ta med inn i Norge for reisende uten krav om plantesunnhetssertifikat:

 • 5 potteplanter (stueplanter), unntatt «forbudsplanter»
 • 25 stk avskårne blomster
 • 3 kg blomsterløk og blomsterknoller
 • 50 porsjonspakninger av hagebruksfrø
 • 10 kg frukt bær og grønnsaker, unntatt poteter

Se Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) § 19 og vedlegg 9.

Det er viktig å merke seg:

 • Med potteplanter menes stueplanter, og ikke planter for bruk på terrassen eller i hagen.
 • Potteplantene skal være innkjøpt i et europeisk land, dvs. i land som tilhører det geografiske Europa. Dette inkluderer Spitsbergen, Jan Mayen, Kanariøyene, Madeira, Azorene, Kypros, Malta, Russland vest for 60 grader øst, men ikke Tyrkia, Aserbajdsjan, Kazakstan og Georgia.

For dette kreves det at varene er fulgt av et plantesunnhetssertifikat:

 • Varer som ikke medbringes som håndbagasje eller i flyttelass
 • Varer som skal selges eller gis bort i Norge
 • Større kvanta eller andre planter eller plantedeler enn det som er nevnt over

Se  Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) § 19 og vedlegg 5.

Det er viktig å merke seg:

 • Kravet om sunnhetssertifikat gjelder også for plantedeler som f.eks. podekvister, okulasjonsmateriale, stiklinger og avleggere, greiner med bladverk m.m. Du har heller ikke lov til å innføre matpoteter til landet uten sunnhetssertifikat.

Dette er det totalforbud mot å importere:

 • Enkelte planteslag fra spesifikke geografiske områder i verden er forbudt å importere til landet.
 • Merk at forbudet kan også gjelde for plantedeler av disse planteslagene, som utløpere (eks. jordbær), knoller (eks. settepoteter), podekvister eller okulasjonsmateriale, stiklinger, greiner med bladverk m.m. Du finner en oversikt over forbudsplantene i Vedlegg 3 i forskrift om plantehelse.
 • Jord og organiske dyrkingsmidler (unntatt ublandet torv) fra ikke-europeiske land
 • Settepoteter
 • Planter og frø av planter som inneholder narkotiske stoffer
 • Det er ikke tillatt å ta med seg, eller handle plantevernmidler fra utlandet til Norge.

Se Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) § 16 c) og vedlegg 3.

Etter forskrift om fremmede organismer under naturmangfoldloven, er det også forbudt å innføre, omsette og sette ut flere fremmede landplanter. Les mer om dette regelverket på Miljødirektoratets hjemmeside - forskrift om fremmede organismer

Fant du det du lette etter?