Import av brukte maskiner og redskaper til jord-, skog- og hagebruk

Publisert 07.06.2012     Sist endret 01.02.2018

Import av brukte maskiner, redskaper og emballasje som skal brukes i jordbruk, hagebruk og skogbruk medfører risiko for spredning av planteskadegjørere og dyresykdommer. Det er derfor spesifikke krav til rengjøring og desinfeksjon i importregelverket på plante- og dyreområdet for å redusere denne risikoen.

Importør har plikt til å sørge for at det ved innførsel medfølger attestasjon om at varen er rengjort og eventuelt desinfisert, og er fri for jord, planterester og smitte av planteskadegjørere og dyresykdommer. Dette gjelder også for brukt tomemballasje som skal brukes til planter og plantedeler.

Attestasjon skal være utstedt av eksportlandets planteinspeksjonstjeneste eller annen offentlig landbruksmyndighet. Ved innførsel utfører tolletaten kontroll av attestasjon.  Dersom attestasjon ikke foreligger, blir sendingen avvist. Importøren kan vurdere å søke Mattilsynet om dispensasjon. Et av vilkårene for å kunne gi dispensasjon er at varen faktisk kan rengjøres og desinfiseres tilfredsstillende på stedet, og på en måte som ikke medfører fare for spredning av smitte.

 

Mer om import av brukte maskiner og redskaper til jord-, skog- og hagebruk

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev