Import av brukte maskiner og redskaper til jord-, skog- og hagebruk

Publisert 07.06.2012     Sist endret 15.01.2019

Norge har svært god plante- og dyrehelse. Hvis du skal innføre brukte maskiner, redskaper, utstyr og brukt tomemballasje er det ditt ansvar å sikre at det ikke følger med smitte til planter eller dyr i Norge.

Det er krav til rengjøring og desinfeksjon for å hindre at smitte følger med når du innfører brukt landbruks- og/eller jordbruksutstyr. Vi har et regelverk for plantehelse og et regelverk for dyrehelse som begge skal ivareta dette.

Attester må følge utstyret

Du som innfører brukt landbruksutstyr/jordbruksutstyr har plikt til å sørge for at utstyret følges av nødvendige attester. Hva utstyret er blitt brukt til i avsenderlandet og hva utstyret skal brukes til i Norge avgjør hvilke attester som er nødvendige.

Dersom jordbruksutstyret skal brukes i jord-, skog- eller hagebruk når det kommer til Norge må du sørge for at attesten oppfyller plantehelseregelverket. Hvis du skal innføre landbruksmaskin, - redskap og -utstyr må du sørge for at du oppfyller dyrehelseregelverket. (Se definisjoner nedenfor).

I noen tilfeller må du oppfylle begge regelverkene for at innførselen skal være lovlig.

Det er toll som utfører kontroll av varen ved innførsel. Dersom varen du innfører ikke følges av nødvendige attester blir varen avvist.

Innførsel av redskaper til jord-, skog- og hagebruk (plantehelse)

Utstyr i denne kategorien (og brukt tomemballasje som skal benyttes til planter og plantedeler) skal følges av en attest på at utstyret er rengjort og desinfisert. Utstyret må også være fritt for jord, planterester og eventuell smitte til andre planter. Attesten må utstedes av eksportlandets planteinspeksjonstjeneste eller annen offentlig landbruksmyndighet.

  • Eksempler på brukte maskiner: motorisert plenklipper, gravemaskin som skal brukes i skogbruk, traktor som skal brukes i hageanlegg
  • Eksempler på brukte redskaper: hagesaks, såmaskiner, slåmaskiner, potetsettere, motorsager, traktorgraver, hogstmaskin

Innførsel av landbruksmaskiner, landbruksredskap og landbruksutstyr (dyrehelse)

Utstyr i denne kategorien må følges av en attest fra offentlig veterinær om at gjenstanden er rengjort og desinfisert (med desinfeksjonsmiddel som er godkjent i avsenderlandet).

  • Eksempler på brukt landbruksmaskin: traktor,
  • Eksempler på brukt landbruksredskap: plog, skurtresker, fôrhøster
  • Eksempler på brukt landbruksutstyr: melkerobot, fôringsautomater etc.

Husk at du i dyrehelseforskriften §30 har plikt til å rengjøre, og om nødvendig desinfisere, utstyr, innredning og andre gjenstander som kan spre smitte før du tar det inn i dyreholdet ditt.

Mer om import av brukte maskiner og redskaper til jord-, skog- og hagebruk

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import av planter mm. Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer