Kommersiell import av planter og frø


Publisert 06.06.2012 | Sist endret 03.03.2017

Verksemder som skal importere varer med krav til medfølgjande «plantesunnhetssertifikat», skal vere registrerte som importør hos Mattilsynet. Visse sertifikatpliktige sendinger skal meldast elektronisk til Mattilsynet via Mattilsynets skjemateneste.

Les meir om kva for krav som gjeld for importørar i rettleiaren under "Gjeldande regelverk".

Ei verksemd som importerer frø til omsetning som såvare, skal vere registrert som såvareforretning.

Mer om kommersiell import av planter og frø

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Import av planter og plantematerialeAltinn
Ny produksjon/omsetning av planter, planteproduksjon, trelast eller treeballasjeAltinn
Dispensasjon for innførsel av forbudte planter, organismer, jord m.m.ODT

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import av planter mm. Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer