Kommersiell import av planter og frø

Publisert 06.06.2012     Sist endret 05.03.2020

Verksemder som skal importere varer med krav til medfølgjande plantesunnhetssertifikat, skal vere registrerte som importør hos Mattilsynet. Visse sertifikatpliktige sendinger skal meldast elektronisk til Mattilsynet via Mattilsynets skjemateneste.

Les meir om kva for krav som gjeld for importørar i rettleiarene på Veiledere for sertifikatpliktig import.

Ei verksemd som importerer frø til omsetning som såvare, skal vere registrert som såvareforretning.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Import av planter og plantematerialeAltinn
Ny produksjon / omsetning av planter, planteproduksjon, trelast eller treeballasjeAltinn
Dispensasjon for innførsel av forbudte planter, organismer, jord m.m.ODT