Veiledere

Publisert 06.06.2012     Sist endret 31.05.2019

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om import av planter 07.05.2019 PDF
Veileder for tilleggserklæringer på importsertifikater 02.01.2019 PDF
Veileder for import av potet 18.12.2018 PDF
Brukerveiledning for import av planter i skjematjenesten 18.12.2018 PDF
Veileder internkontroll plantehelse 29.02.2016 PDF
Veileder om import av frø til forskningsformål 12.11.2012 PDF